درباره ما

از یو تی سی بیشتر بدانید

درباره ما

مشاوران دانشگاه ابتدا در سال 1387 به صورت غیر رسمی به شکل گروه دانشجویی در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شد. فعالیتهای گروه از مشاوره پروژه های دانشگاهی و صنعتی در گرایش های مختلف رشته برق آغاز شد. در اواخر سال 1388 با آغاز فعالیت گروه در خارج از دانشگاه شریف و جذب متخصصین در رشته های مختلف مهندسی، علوم انسانی و پزشکی، توانایی مشاوره و اجرای پروژه های دانشگاهی و صنعتی در سایر رشته ها و گرایش ها در گروه شکل گرفت.

ماموریت ما

UTC راهکارهای تحت وب برای برونسپاری انواع پروژه های تحقیقاتی و صنعتی را در اختیار کارفرمایان قرار می دهد. ماموریت ما، در UTC عبارتست از سازماندهی و مدیریت ارتباط بین افراد متخصص و نیازهای تخصصی صنایع مختلف.

چشم انداز ما

واحدهای مختلف کنسرسیوم UTC بطور مستمر در تلاشند تا UTC را به چشم انداز تعریف شده تا سال 1398 برسانند. در این چشم انداز، UTC گسترده ترین شبکه برونسپاری پروژه های مطالعاتی، صنعتی و تجاری در ایران و کشورهای همسایه بوده و بستری برای صادرات خدمات تخصصی داخل به کشورهای همسایه خواهد بود.