تخصص ها

در این قسمت می توانید تخصص ها را مشاهده نماییدعلوم سیاسی


آنچه‌ مردم‌ به‌ نام‌ سياست‌ و مسائل‌ سياسی میشناسند با سياست‌ به‌ مفهومی كه‌ در رشته‌ علوم‌ سياسی مطرح‌ است‌، تفاوت‌ بسيار دارد. دانشجويان‌ موفق‌ اين‌ رشته‌ نيز بايد بدانند كه در نهايت نه‌ يك‌ سياستمدار بلكه‌ يك‌ سياست‌شناس‌ خواهند شد. در واقع‌ علوم‌سياسی به‌ بررسی انديشه‌ها و نظريه‌های سياسی و كاركرد آنها در عرصه‌ جامعه‌ میپردازد و رشته‌ علوم‌سياسی ارائه‌ يكسری نظريه‌ها يا يكسری ابزارها و راهكارهايی است‌ كه‌ بر اساس‌ آنها هر جامعه‌ شرايط‌ و مشكلات‌ حال‌ را بررسی كرده‌ و از پيش‌ پا برمیدارد و برای حركت‌ها و اقدامات‌ بعدی ـ ترسيم‌ فضا برای مسير آينده‌ ـ برنامه‌ريزی میكند همچنين‌ از تجارب‌ و دستاوردهای بشر كه‌ در طول‌ تاريخ‌ در عرصه‌ اجتماع‌ به‌ دست‌ آورده‌ است‌، بهره‌ میبرد. اين‌ رشته‌ از سه‌ شاخه‌ عمده‌ تشكيل‌ میشود كه‌ عبارتند از: دانش‌ حكومت‌ كردن‌ و نهادهای سياسی، نظريات‌ سياسی و روابط‌ و سياست‌ بين‌الملل‌.

توانايیهای لازم‌ :

داشتن‌ شَم‌ سياسی و علاقه‌ به‌ مسائل‌ سياسی و برخورداری از ديدی عميق‌ و وسيع‌، ويژگیهای لازم‌ برای يك‌ دانشجوی رشته‌ علوم‌سياسی است‌. همچنين‌ دانشجوی اين‌ رشته‌ بايد فردی منطقی بوده‌ و نظرياتش‌ مستند به‌ دليل‌ و مدرك‌ باشد و ظرفيت‌ بالايی داشته‌ باشد تا در بمباران‌ مسائل‌ روزمره‌ گيج‌ نشود‌ و عمق‌ مسائل‌ اجتماع‌ را ببيند. دانشجوی علوم‌سياسی لازم‌ است‌ با همه‌ اقشار جامعه‌ ارتباط‌ داشته‌ باشد تا بفهمد كه‌ مردم‌ جامعه‌اش‌ به‌ چه‌ فكر میكنند و نيازهای آنها چيست‌؟ داوطلبان‌ كنكور سراسری در صورتی در اين‌ رشته‌ موفق‌ میشوند كه‌ كتب‌ تاريخی بخصوص‌ تاريخ‌ سياسی را دوست‌ داشته‌ باشند و فلسفه‌ را با علاقه‌ بخوانند.

موقعيت‌ شغلی در ايران :

در حال‌ حاضر تعدادی از فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌ علوم‌سياسی در بخش‌های سياسی و حقوقی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنين‌ در صدا و سيما مشغول‌ به‌ كار میباشند اما حدود 90% فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ با مشكل‌ اشتغال‌ روبرو هستند. با اين‌ وجود اگر دانشجويی واقعاً علاقه‌مند بوده‌ و در اين‌ رشته‌ موفق‌ و متبحر باشد و همچنين‌ قلم‌ خوبی داشته‌ باشد از نظر شغلی مشكلی نخواهد داشت‌. اما متأسفانه‌ بسياری از دانشجويان‌ شناخت‌ و علاقه‌ لازم‌ را ندارند و در واقع نمیدانند كه براي چه به اين رشته آمده‌اند.

درس‌های اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

مبانی علم‌ سياست‌، مبانی علم‌ حقوق‌، مبانی علم‌ اقتصاد، مبانی جامعه‌شناسی عمومی، روش‌ تحقيق‌ در علوم‌ سياسی، حقوق‌ اساسی (كليات‌)، حقوق‌ اساسی جمهوری اسلامی ايران‌، مبانی انديشه‌های سياسی در اسلام‌، حقوق‌ بين‌الملل‌ اسلام‌، نظام‌ سياسی و دولت‌ در اسلام‌، انديشه‌های سياسی در اسلام‌ و ايران‌، جنبش‌های اسلامی معاصر، تحولات‌ سياسی و اجتماعی ايران‌ ، انقلاب‌ اسلامی ايران‌، تاريخ‌ روابط‌ خارجی ايران‌ از قاجاريه‌ تا دوران‌ معاصر، سياست‌ خارجی جمهوری اسلامی ايران‌، مسائل‌ اقتصادی و سياسی نفت‌ در ايران‌، حقوق‌ اداری، خليج‌فارس‌ و مسائل‌ آن‌، مسائل‌ سياسی و اقتصادی جهان‌ سوم‌، اصول‌ روابط‌ بين‌الملل‌، تاريخ‌ روابط‌ بين‌الملل‌ از 1871 تا 1945 ، سازمان‌های بين‌المللی، تاريخ‌ انديشه‌های سياسی در غرب‌ از قبل‌ از افلاطون‌ تا قرن‌ بيستم‌، انديشه‌های سياسی در قرن‌ بيستم‌، ديپلماسی و رفتار سياسی در اسلام‌، حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومی، فن‌ ديپلماسی و آداب‌ كنسولی، حقوق‌ بين‌الملل‌ خصوصی، تئوریهای انقلاب‌، شناخت‌ ماهيت‌ و عملكرد امپرياليسم‌، سير قدرت‌ در درياها، نوسازی و دگرگونی سياسی، جامعه‌شناسی سياسی، سياست‌ خارجی قدرت‌های بزرگ‌، مسائل‌ نظامی و استراتژيك‌ معاصر، تاريخ‌ تحول‌ دولت‌ در اسلام‌، متون‌ سياسی به‌ زبان‌ خارجی.