تخصص ها

در این قسمت می توانید تخصص ها را مشاهده نماییدحسابداری


حسابداری

وابستگی زندگی بشر به اقتصاد، فرایندی است که رشد روزافزونی دارد. به گونه‌ای که نبود یک سیستم حسابداری شفاف، دقیق، یکپارچه و منظم، در بخش‌های مالی و اقتصادی اجتماع، می‌تواند منجر به گسترش فساد اقتصادی و گسست اجتماعی شود.
با پیشرفت جوامع و پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی، ثبت اطلاعات مالی به منظور کنترل جریان‌های مالی؛ و تجزیه و تحلیل این اطلاعات، به منظور پیش‌بینی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای آینده، تبدیل به امری حیاتی برای رشد اقتصادی جوامع شده است. برای اینکه جامعه‌ای به لحاظ اقتصادی پویا و توانمند باشد نیاز است که در تمام بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی اجتماع شفافیت اطلاعات مالی وجود داشته باشد و این امر جز با حسابداری دقیق و منظم، مطالعه و تحقیق در رفتار سیستم‌های حسابرسی، بهبود سیستم‌های حسابرسی و به روز آوری و استفاده از سیستم‌های حسابرسی یکپارچه و پیشرفته حاصل نمی‌شود.
آوری و استفاده از سیستم‌های حسابرسی یکپارچه و پیشرفته حاصل نمی‌شود. حسابداری علمی است که ابزارهایی برای ثبت اطلاعات مالی، گزارش‌های مالی، تفسیر این گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل آنها فراهم می‌کند. با پیشرفته‌تر شدن اقتصاد و سیستم‌های اقتصادی نیاز به روش‌های حسابداری نیز پیچیده‌تر شده است. امروز مدیران شرکت‌های خصوصی بزرگ، که اقتصاد کشورها به آن‌ها وابسته هستند؛ و همچنین مدیران دولتی به متخصصین حسابداری نیاز مبرم دارند.
مدیران یک شرکت، برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های آینده و برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت نیاز به گزارش‌های مالی و حسابرسی دارند. دولت‌ها برای تقسیمات درآمدهای کلان کشور و تخصیص بودجه، همچنین برای کنترل و نظارت بر مخارج بودجه‌های تخصیص داده شده نیاز به سیستم‌های حسابداری دقیق و شفاف دارند.
به این سبب حسابرسی در طول تاریخ اهمیت بسیاری داشته و همواره مورد توجه حاکمان بوده است و در گذرگاه‌های مهم تاریخی دچار تحولات گوناگون شده است. در ایران حسابداری با معنای مدرن از دهه 1330 وارد فضای آکادمیک کشور شد و در ابتدا نهادهای خصوصی به تربیت متخصصان مورد نیاز خود به شیوه‌ی آکادمیک پرداختند.
در حال حاضر رشته‌ی حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد در دوگرایش حسابرسی و حسابداری مدیریت ارائه می‌شود. گرایش حسابرسی از سال 1391 به عنوان یک گرایش مستقل تدریس می‌شود. این گرایش بیشتر بر روی ثبت داده‌های تجاری و ثبت گزارشات، تهیه‌ی ترازنامه‌های مالی و ترازنامه‌های اقتصادی متمرکز است؛ درحالی‌که رشته حسابداری مدیریت با طراحی و تفسیر داده‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی، برنامه‌ریزی منابع انسانی و تخصیص دستمزد و... متمرکز است.
برای تنظیم پایان نامه حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان باید دانش کافی و به روز در حوزه‌های حسابداری پیشرفته با رویکردهای استراتژیک، سیستم‌های یکپارچه‌ی حسابداری، استانداردهای بین‌المللی حسابداری، مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدیریت ریسک، ارزیابی کنترل و مدیریت پروژه داشته باشند.
بعد از گذراندن تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای مقطع کارشناسی ارشد، دانشجویان می‌توانند به تنظیم پایان‌ نامه خود اقدام نمایند.

پایان نامه حسابداری

پایان نامه حسابداری می‌تواند زمینه‌های وسیعی از مطالعات درون رشته‌ای و میان‌رشته‌ای نظیر تدوین استانداردهای حسابرسی، بورس، مدیریت عملیاتی و بودجه بندی عملیاتی، بهینه‌سازی جریان‌های نقدینگی، پیش‌بینی آینده‌ی سرمایه‌گذاری، زمینه‌های اجتماعی و روانشناختی حسابداری، زمینه‌های سیاسی و بین‌المللی سیستم‌های حسابرسی، تاثیرات حسابداری بر سیاست و روابط بین‌الملل، شفافیت مالی و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن، تاثیر شفافیت مالی بر روی سیاست، اجتماع و اقتصاد و ... را دربرگیرد.